Ürün İade Şartları

Cayma Hakkı
Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48/3 maddesi uyarınca; işbu sözleşme konusu satışa ilişkin siparişi teslim aldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmamış ve kullanılmamış olmak şartı ile ürün geldigi şekilde geri gönderim 'eksiksiz' olmak koşulu ile, ZeynepBabuscu.com'a, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile satıştan cayabilecektir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen Alıcı, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 14 günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını, ZeynepBabuscu.com'a iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda ZeynepBabuscu.com o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa- yasal kesintiler haricinde, cayma bildiriminin ZeynepBabuscu.com'a ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, Alıcı'ya iade edecektir. Ödemeyi kredi kartı ile yapmış olan Alıcı'ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.Değerli müşterilerimiz;

İade ve değişim olacak ürünlerinizi yurt içi kargo 441 458 548 no'lu müşteri kodu ile 'ŞİRKETİ HAYRİYE GIDA' olarak mağaza adresimize göndermeniz gerekmektedir. Kargo ücreti yanlızca ayıplı ürünlerde zeynepbabuscu.com'a aittir. Değişim için 0536-844-86-42 no'lu numaradan bize ulaşıp bilgi vermeniz gerekmektedir. 

Mağaza Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Vatan Bulvarı Historia AVM  2-4 230  Fatih / İstanbul  -  ZB DESIGNCayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Alıcı, sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmış ve kullanmış ise cayma hakkını kullanamaz.

Alıcı, ayrıca, aşağıda hususların varlığı halinde cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar.

b) Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.

c) Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin siparişler.

e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.